Terapia psychologiczna...


Oferujemy pomoc psychologiczną z zakresu:
• problemów wychowawczych i edukacyjnych dzieci i młodzieży,
• pomoc w sytuacjach kryzysowych - rodzinnych, zawodowych, szkolnych, wydarzeniach traumatycznych,
• zaburzeń emocjonalnych – fobia szkolna, zaburzenia lękowe, nieśmiałość, niekontrolowana złość, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, problemy z poczuciem własnej wartości
• zaburzeń zachowania – nadpobudliwość, ADHD, trudności w adaptacji w nowym środowisku, agresja, spektrym autyzmu,
• zaburzeń psychosomatycznych – bóle głowy, brzucha, itd.,
• problemów w kontaktach z rówieśnikami.