Tarapia logopedyczna dla dzieci...


Terapia logopedyczna ma na celu:
• usunięcie wszelkich form nieprawidłowych realizacji dźwięków,
• wytworzenie nowych, prawidłowych form dźwiękowych,
• utrwalenie ich w mowie kontrolowanej i spontanicznej.
Logopeda pomaga również wtedy, gdy rozwój mowy dziecka jest z jakichś przyczyn opóźniony. Dzięki prowadzonym przez logopedę i wykonywanym przez rodziców w warunkach domowych ćwiczeniom, można pomóc dziecku w wyrównaniu braków, jakie posiada w tym zakresie.
Bardzo ważna jest profilaktyka logopedyczna, która ma na celu kształtowanie prawidłowej mowy u dzieci od najwcześniejszego okresu ich życia, dbanie o właściwą stymulację w początkach rozwoju mowy, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek zaburzeń w jej rozwoju.

Oferta dla dzieci:
1. Terapia zaburzeń mowy:
seplenienie – nieprawidłowa wymowa głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź,
rotacyzm – nieprawidłowa realizacja głoski r,
ubezdźwięcznianie – wymawianie głosek dźwięcznych bezdźwięcznie, tj. b - p, w – f, g – k, d – t, ż – sz, z – s, ź – ś, dz – c, dź – ć,
nosowanie – głoski nosowe m, mi, n, ni, ą, ę wymawiane są jak ustane lub odwrotnie,
kappacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski k,
gammacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski g,
lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski l,
jąkanie – zaburzenie płynności, tempa i rytmu mówienia, spowodowane nieprawidłową koordynacją ruchową, mięśni oddechowych, fonacyjnych, mimicznych,
dyslalia całkowita – mowa polegająca na opuszczaniu, zastępowaniu i/lub zniekształcaniu wszystkich albo prawie wszystkich głosek, mowa niezrozumiała lub rozumiana tylko przez najbliższe otoczenie.
2. Terapia opóźnionego rozwoju mowy.

czytaj więcej...