SerdecznIe witamy...


Prowadzimy bezpłatną terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD). Warunkiem przystąpienia do terapii jest dostarczenie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.  Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne i wielokierunkowe działania mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w tym obszarze rozwojowym, który jest zaburzony. Działania WWR mogą być realizowane już od pierwszych dni życia i trwają do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole

                                                                                                                    Zapraszamy!

Głównym celem Poradni jest:

- prowadzenie bezpłatnej specjalistycznej pomocy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)

- udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej

- wspomaganie edukacji uczniów we wszystkich rodzajach placówek oświatowych

- wspomaganie nauczycieli, wychowawców , specjalistów oraz rodziców