Tu mieszkam, tu zmieniam...

"Wychowanie dzieci przez czytanie w Mojej Małej Ojczyźnie."
Program "Tu mieszkam, tu zmieniam."

Główny cel projektu:
Rozbudzanie zainteresowań edukacją regionalną, budowanie mocnej więzi z najbliższym otoczeniem, inspirowanie w niezauważalny dla dziecka sposób nauki czytania, bezinteresowna chęć udziału dzieci w sytuacjach edukacyjnych, sprzyjających nabywaniu umiejętności czytania, angażowanie spotkań z rodzicami, specjalistami oraz ekspertami i twórcami ludowymi.
Uzasadnienie projektu:
W związku ze zgłoszeniami rodziców, pedagogów oraz nauczycieli wskazujących na trudności w czytaniu Fundacja PROMYK proponuje cykl spotkań w ramach projektu, w celu zniwelowania stresu małych dzieci rozpoczynających edukację w szkolną. Dla uatrakcyjnienia działań edukacyjnych pragniemy połączyć to co najbliższe jest dziecku - czyli najbliższą okolicę, region, w którym mieszka z nauką czytania.
Projektem objęte będą dzieci z lokalnego środowiska, u których występują trudności w czytaniu.
Zamierzona działalność edukacyjna przebiegać będzie w przyjaznym znanym dla dziecka otoczeniu w gronie bliskich osób. Aby czytanie dla dzieci było zabawą, przyjemnością i też nauką wykorzystany zostanie sojusz metod wspierający ten proces.
Zaplanowane są cykliczne spotkania dzieci, rodziców i zaproszonych gości według następujących etapów:
1. Przygotowanie do czytania, zainteresowanie dzieci czytaniem (czytanie tekstów literackich przez rodziców, twórców ludowych i pisarzy).
2. Właściwy etap czytania - spotkania dzieci ze specjalistami, nauka czytania.
3. Prezentacja umiejętności czytelniczych przez dzieci.
4. Wycieczki do miejsc kultywujących region kurpiowski.
Udział dzieci w tych działaniach zniweluje napotkane trudności oraz wzmocni poczucie własnej wartości i więzi z miejscem
zamieszkania i najbliższym regionem.