Nabywamy, rozwijamy i podtrzymujemy umiejętności...

Umiejętności niezbędne do samodzielnego funkcjonowania w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach 2019r.