Grupowe zajęcia usprawniające...

W okresie od II 2016 do XI 2016r realizowaliśmy program "Grupowe zajęcia usprawniające i wspierające funkcjonowanie dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach".

Krótka charakterystyka zadania:
Zadanie publiczne obejmuje zorganizowanie dwóch imprez turystyczno - rekreacyjnych dla 40 osób (dzieci i młodzieży) niepełnosprawnych z terenu dwóch powiatów wraz z ich opiekunami.
Beneficjentami zadania jest 40 osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzież): mieszkańców 2 powiatów woj. mazowieckiego, tj. ostrołęckiego i ostrowskiego.
Celem nadrzędnym zadania publicznego jest wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzieży) w sferze kulturalno – rekreacyjnej oraz w zakresie integracji i kontaktów społecznych.
Cel zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie 4 jednodniowych imprez kultualno – rekreacyjnych i uczestnictwo w nich 40 osób niepełnosprawnych (dzieci i młodzież) w czterech imprezach kulturalno – rekreacyjnych, dwie na terenie powiatu ostrołęckiego oraz dwie na terenie powiatu ostrowskiego. Każdy z 40 uczestników zadania publicznego będzie uczestniczył w 2 imprezach kultualno - rekreacyjnych, jednej na terenie powiatu ostrołęckiego, drugiej na terenie powiatu ostrowskiego.

Imprezy kulturalno – rekreacyjne odbędą się:
a) 2 imprezy (jedna dla dzieci niepełnosprawnych 4-10 lat, druga dla młodzieży niepełnosprawnej 10-18 lat) na terenie powiatu ostrołęckiego: Teren siedziby Fundacji „Promyk” oraz w Parku Rozrywki Knieja – Ostrołęka, ul. Krańcowa.
b) 2 imprezy (jedna dla dzieci niepełnosprawnych 4-10 lat, druga dla młodzieży niepełnosprawnej 10-18 lat) na terenie powiatu ostrowskiego: Teren Miejskiego Przedszkola nr 3 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Armii Krajowej 2 oraz w Gospodarstwie Agroedukacyjnym w Glinie (gmina Małkinia Górna).
Imprezy będą w pełni zaplanowane, począwszy od rezerwacji biletów wstępu poprzez transport, rehabilitację kulturalną, rekreacyjną i społeczną po wyżywienie i transport powrotny.