Warto wiedzieć...

Ośrodek Wczesnej Interwencji to placówka diagnostyczno - terapeutyczna specjalizująca się we wspomaganiu rozwoju osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wspieraniu ich rodzin. Celem oddziaływań terapeutycznych jest, zgodnie z podejściem rozwojowym, stymulowanie rozwoju dziecka w celu uruchomienia naturalnych mechanizmów rozwojowych oraz kompensowanie deficytów. Pracę terapeutyczną w Ośrodku cechuje indywidualizacja programu terapii.

W ramach programu realizujemy:

  • diagnozę,
  • badanie psychologiczne,
  • konsultację z rodzicem/opiekunem prawnym,
  • konsultację psychiatryczną.
Zajęcia prowadzone są w dogodnych lokalizacjach, a ich przebieg jest ustalany indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

W Ośrodku Wczesnej Interwencji diagnozę przeprowadza zespół specjalistów, w skład którego wchodzą:
  • lekarz-specjalista psychiatrii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii,
  • psycholog,
  • pedagog specjalny,
  • fizjoterapeuta,
  • logopeda.

Jak skorzystać z pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej?

Świadczenia zdrowotne realizowane są w ramach kontraktu z NFZ.
Wymagane jest skierowanie od
lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Diagnoza przeprowadzana jest na podstawie kryteriów ICD-10.
Procedura diagnostyczna obejmuje wywiad i obserwację dziecka. Zespół specjalistów stawia diagnozę również
w oparciu o informacje pochodzące od osób pracujących z dzieckiem oraz dodatkowych badań do diagnozy. 
Po uzyskaniu diagnozy rodziny dzieci
z autyzmem mogą być objęte opieką w formie regularnych spotkań konsultacyjnych. Konsultacje są podstawową formą wsparcia rodzin z dziećmi ze zdiagnozowanymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu.  Na podstawie decyzji zespołu konsultacyjnego pacjenci uczestniczą w cyklach zajęć terapeutycznych.