Muzykoterapia...


Ćwiczenia z muzykoterapii polegają na wyzwalaniu emocji i aktywizowaniu uczuć. Pacjent odbiera bodźce słuchowe, które wyzwalają w nim wrażenia emocjonalne i intelektualne. Terapia muzyką to nie tylko słuchanie, ale też tworzenie muzyki. Osoby biorące udział w zajęciach śpiewają, tańczą i komponują. Często ich twórczość powstaje na skutek improwizacji.

Metody muzykoterapii:
metoda odreagowująco-wyobrażeniowa – leczenie zaburzeń psychicznych tą metodą pozwala ujawnić patogenne, tłumione emocje, powtórnie je przeżyć i w konsekwencji, uwolnić się od nich,
metoda komunikatywna – uczy kontaktów z ludźmi,
metoda kreatywna – nastawiona na improwizację, pacjenci uruchamiają inwencję twórczą,
metoda relaksacyjna – stosowana w przypadku osób z zaburzeniami lękowymi, pozwala opanować lęk i strach,
metoda treningowa – wspomaga leczenie terapią behawioralną.
Muzykoterapia może być prowadzona receptywnie lub aktywnie, indywidualnie lub zbiorowo. Dobór metody i formy zależy od objawów i przebiegu choroby.

Muzykoterapia indywidualna i grupowa:
Indywidualne leczenie muzyką ma na celu rozwijanie zdolności twórczych pacjentów. To pozwala im skutecznie przezwyciężać lęk. Chory poznaje własne możliwości i podnosi samoocenę. Muzykoterapia grupowa przypomina grupową psychoterapię. Uczestnicy stawiają sobie cele, ustalają normy, wspierają się nawzajem, pomagają sobie. Między uczestnikami dochodzi do interakcji. Muzykoterapia stosowana jest jako wspomagające leczenie przewlekłych schorzeń z odczuciami bólowymi, lękowymi. Leczenie muzyką pozwala wyzbyć się uczucia niepewności, bezradności, przygnębienia. Muzykoterapia pomaga pacjentom z objawami psychosomatycznymi. Szczególnie duże znaczenie ma obniżenie lęku. Muzykoterapia stosowana jest też w resocjalizacji. Proces leczenia osób uzależnionych przebiega znacznie szybciej, gdy wspomagany jest terapią muzyką.

czytaj więcej...