Mediacja...


Mediacja to sposób pokojowego rozwiązywania konfliktów.
To model rozmowy prowadzonej przy udziale neutralnego mediatora, w trakcie której strony konfliktu podejmują próbę wypracowania akceptowalnego i obustronnie satysfakcjonującego rozwiązania. W mediacji nie ma wygranych i przegranych, gdyż strony wspólnie dochodzą do porozumienia. Pożądanym zakończeniem mediacji jest podpisanie ugody/porozumienia.
Zapisy ugody mediacyjnej muszą być precyzyjne, zrozumiałe, weryfikowalne. Mediator wspiera Strony w wypracowywaniu efektywnego rozwiązywania, bacząc aby było ono realistyczne i dawało szansę trwałego wygaszenia konfliktu.

Zasady mediacji:
- dobrowolność,
- poufność,
- neutralność mediatora wobec stron i ich konfliktu,
- neutralność miejsca mediacji.

Skorzystaj z naszej pomocy zanim wniesiesz sprawę do sądu.
Mediator Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Edukacja mają duże doświadczenie i umiejętności, charakteryzują się wysoką etyką zawodową.
Dyskrecja i dbałość o poczucie bezpieczeństwa klientów to nasza dewiza.
Specjalizujemy się w mediacjach rodzinnych.

czytaj więcej...