Integracja sensoryczna...


Terapia integracji sensorycznej (SI) to indywidualne zajęcia z terapeutą. Mamy trzynastoletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii SI. Nasi terapeuci posiadają wysokie kwalifikacje i duże doświadczenie w prowadzeniu terapii. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach terapii SI jest wcześniejsze wykonanie badania z wykorzystaniem specjalistycznych testów opracowanych wyłącznie dla tej metody. Podczas terapii integracji sensorycznej relacje zachodzące między procesami sensorycznymi i zachowaniem ruchowym kształtują i poprawiają połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). W celu osiągnięcia poprawy w organizacji OUN podczas terapii stosowane są takie ćwiczenia, które będąc właściwym „wyzwaniem” dla uczestnika terapii są stymulujące dla mózgu. Terapia SI to „naukowa zabawa”, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą. Podczas terapii nie uczy się dzieci konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację sensoryczną wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Terapia SI odbywa się w sali specjalnie do tego przystosowanej i wyposażonej w specjalistyczne przyrządy. Dziecko czując, że odnosi sukcesy w coraz bardziej skomplikowanych zadaniach, podnosi swoją samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach. Takie doświadczenia zaczyna przenosić się również na inne sytuacje poza salą terapeutyczną, co zaczynają zauważać rodzice i nauczyciele. Zmienia się obraz dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku. Metoda terapii SI kierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci z trudnościami w uczeniu się. Może być także stosowana jako metoda komplementarna w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, upośledzonych umysłowo, autystycznych, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, z deficytem uwagi (ADHD), niedowidzących i niewidomych.

czytaj więcej...