Rehabilitacja BOBATH...


W naszej Fundacji "Promyk" realizujemy program efektywnej rehabilitacji dzieci i młodzieży.

Metoda ta nie jest gotowym zestawem ćwiczeń czy technik terapeutycznych. Jest raczej specyficznym sposobem postępowania z dzieckiem z zaburzeniami czuciowo-ruchowymi wynikającymi z pewnego deficytu związanego z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Podstawą jej stosowania jest znajomość etapów rozwoju psychoruchowego dzieci zdrowych i określenie ich u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Obowiązuje tu tylko pewna linia postępowania, oparta na umiejętnym dostarczeniu dziecku prawidłowych doświadczeń sensomotorycznych tworzenia warunków do właściwego odczuwania ruchu i kontroli postawy. W taki sposób niejako przeprowadza się dziecko przez poszczególne etapy rozwoju i kształtuje u niego wzorce jak najbardziej zbliżone do prawidłowych. W metodzie NDT-Bobath stosuje się odpowiednie techniki, które ułatwiają osiągnięcie zakładanych celów.
Oprócz kwestionariusza obserwacji NDT-Bobath, nasi podopieczni oceniani są według oceny Gross Motor Function Measure (GMFM - 66), która dodatkowo weryfikuje osiągnięcia oraz pomaga w ustaleniu celów krótko i długoterminowych dla każdego dziecka.

czytaj więcej...