Przekaż darowiznę
NIP: 758-235-63-06
KRS: 0000529959
BANK SPÓŁDZIELCZY W WĄSEWIE
Nr konta:
04 8930 0004 0000 4806 2000 0010
Aktualności

14 maja 2018
Fundacja „Promyk” zaprasza dzieci wraz z opiekunami na wycieczkę, która odbędzie się 9 czerwca 2018r., z okazji Dnia Dziecka: Szlak kulturalno-rekreacyjny
więcej o wycieczce...

14 kwietnia 2018
Fundacja Promyk w kwietniu obchodzi Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu. Dlatego też przez cały miesiąc organizuje bezpłatne konsultacje z psychologiem i pedagogiem.

26 czerwca 2017
W sobotę 24 czerwca z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego dzieci znajdujące się pod opieką fundacji ,,Promyk'', udały się na wycieczkę do wspaniałego miejsca jakim jest Mamucia Dolina.
zdjęcia...

16 maja 2017
DZIEŃ DZIECKA I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO Z „PROMYKIEM”
Zapraszamy chętne dzieciaki wraz z opiekunami na wycieczkę autokarową do Mamuciej Doliny z okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego w sobotę 24.06.2017r., wyjazd o godz. 9.00, powrót ok 15.00
więcej o wycieczce...

7 kwietnia 2017
Fundacja Promyk w Ostrołęce zaprasza na bezpłatne zajęcia i konsultacje dla dzieci.
Dzieci 4-8 letnie mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć prowadzonych przez specjalistów z logorytmiki, bajkoterapii oraz muzykoterapii.

2 kwietnia 2017
Fundacja Promyk 02.04 2017 brała udział w pochodzie ulicznym przy Galerii Bursztynowej zorganizowanym z okazji Niebieskiego Dnia Świadomości Autyzmu.

2 kwietnia 2016
Jak co roku, Fundacja "Promyk" włączyła się w obchody święta z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Z tej okazji na terenie placówki odbyły się nieodpłatne konsultacje dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniem jakim jest autyzm.

28 stycznia 2016
Zapraszamy na grupowe zajęcia usprawniające i wspierające funkcjonowanie dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. w okresie od II.2016r. do XI 2016r.

24 stycznia 2016
Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Fundacji "Promyk" zaprasza na:
kompleksową diagnozę i terapię dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi:
- Integracji Sensorycznej - SI
- Psychologiczną
- Pedagogiczną
- Logopedyczną

21 stycznia 2016
Fundacja "Promyk" Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych zaprasza na bezpłatny cykl spotkań. W ramach projektu odbędą się m.in.: pogadanki z twórcami ludowymi czy wycieczki. Program skierowany jest do 5-7 letnich dzieci.

12 grudnia 2015
Fundacja "Promyk" zorganizowała bezpłatne konsultacje w zakresie wspieraniania rozwoju dzieci i dorosłych od 12.12.- 16.12.2015r. Dzieci i rodzice oraz osoby dosrosłe mieli możliwość bezpłatnych konsultacji ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej.

5 października 2015
Fundacja "Promyk" zakończyła z dużym zadowoleniem projekt "Organizowanie imprez turystyczno - rekreacyjnych" dla grupy 40-tu osób /dzieci i młodzieży/.

5 września 2015
W sobotę bawiliśmy się w Stadninie w Zygi Ranch, w ramach projektu "Organizowanie imprez turystyczno-rekreacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami z terenu powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego".
zdjęcia...

17 sierpnia 2015
Nasza Fundacja zorganizowała imprezę turystyczno - rekreacyjną w Parku Rozrywki Knieja w Ostrołęce.
zdjęcia...

21 czerwca 2015
Festyn osiedla Stacja na którym Fundacja „Promyk” miała swoje stoisko w celu jej promowania. Mimo, iż pogoda niezbyt dopisała czas spędzony na festynie upłynął szybko i w miłym towarzystwie...
czytaj więcej...     zdjęcia...

25 maja 2015
Z okazji Dnia Dziecka, Fundacja „Promyk” organizuje bezpłatne konsultacje terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i ich rodziców...
czytaj więcej...

Witamy w Fundacji "Promyk" - Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych...

Zasadniczym celem działalności Fundacji „Promyk” jest wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi. Celami szczegółowymi działania Fundacji są:
1. Niesienie pomocy dzieciom, młodzieży, i osobom dorosłym z zaburzeniami rozwojowymi.
2. Udzielanie wsparcia ich rodzinom.
3. Prowadzenie kompleksowej diagnozy, terapii i edukacji, rehabilitacji ruchowej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi.
4. Promocja problemu i potrzeb dotkniętych w/w zaburzeniami oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej.
5. Rzecznictwo interesów i praw dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi.
Fundacja „Promyk” wspiera integrację różnych środowisk w celu zapewnienia holistycznego podejścia do diagnozy i terapii.
Oferta Fundacji to Poradnia oraz Ośrodek Diagnostyczno-Rehabilitacyjny. Nasza Poradnia oferuje konsultacje, diagnozę oraz terapię.

W ramach Fundacji pracujemy jako Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna działająca przy Fundacji „Promyk” w Ostrołęce. Oferujemy Państwu kompleksową diagnostykę i terapię. Nasi pracownicy to zespół psychologów, pedagogów, logopedów, których charakteryzuje wysoki poziom przygotowania zawodowego, a także wysoka skuteczność terapeutyczna i diagnostyczna. Zapewniamy swoim klientom rzetelną i profesjonalną pomoc, a także życzliwość i poufność. Nadzór pedagogiczny nad naszą Poradnią sprawuje Kuratorium. Z usług świadczonych przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną mogą korzystać dzieci, młodzież i dorośli. Korzystanie z usług Poradni jest odpłatne.
Problemy, z którymi można się do nas zwracać:
• brak gotowości szkolnej,
• problemy rozwojowe małych dzieci,
• lęk przed żłobkiem, przedszkolem, szkołą,
• zaburzenia integracji sensorycznej,
• zaburzenia rozwoju mowy, języka, wady wymowy,
• stres, nieradzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych, problemy emocjonalne,
• problemy w relacjach w pracy, wypalenie zawodowe,
• konflikty rodzinne,
• problemy wychowawcze,
• zaburzenia zachowania (koncentracji uwagi, nadruchliwość, nadmierna impulsywność, agresja, zachowania antyspołeczne),
• nieadekwatna samoocena, kłopoty z autoprezentacją,
• trudności w nauce (dysleksja, dyskalkulia), braki w wiadomościach szkolnych, przygotowanie do egzaminów.
Zapraszamy do współpracy...